SolviQ

Tjäna pengar på att stödja elnätet

En stödtjänst för elnätet innebär att du som har ett hemmabatteri kan dela med dig av lagrad energi när elnätet behöver extra kraft. Till exempel, om en reaktor slutar fungera och frekvensen på elnätet sjunker, kan detta orsaka störningar. För att stabilisera nätet startas andra kraftkällor, som vattenkraft, men det tar några minuter. Dina batterier kan snabbt bidra genom att tillfälligt ge ut energi och på så sätt hjälpa till att stabilisera elnätet. Du blir kompenserad för detta och hjälper samtidigt samhället.

Hur går det till?

Om du redan har ett hemmabatteri installerat är igångsättningen av stödtjänster inte långt borta. Vi kommer hem till dig och installerar en enhet som kommunicerar med ditt batteri och leverantören av stödtjänster som i vårt fall är Flower. Möjligheterna att ansluta till stödtjänster ser lite olika ut beroende på vilket fabrikat av batteri du har men Flower är anpassat för Huawei, SAJ och Sungrow. Kontakta oss så berättar vi mer om hur din anläggning fungerar tillsammans med Flower.

Om du inte har ett hemmabatteri, men en befintlig solcellsanläggning hjälper vi dig att installera ett batteri till den växelriktare du redan har (Om fabrikatet stödjer energilagring samt stödtjänst). Ett hemmabatteri är perfekt för dig som förutom stödtjänster vill använda energin för att jämna ut elpriset då du laddar under lågtariff och förbrukar när elpriset är högre.

Du kan naturligtvis välja att installera ett hemmabatteri utan att koppla in solceller, eller välja att installera solceller vid ett senare tillfälle.

Energilagring och solceller är berättigade till skattereduktion för gröna tjänster. För solceller är det just nu 20% och energilagring hela 50%, dock max 50.000:-/år.

Läs också mer om vår fina räntekampanj vi erbjuder tillsammans med Wasa Kredit!

VAD HÄMTA HIT?