Allmänna Villkor

1. Allmänt

Välkommen till Solviq.se och energystore.nu. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för användningen av våra webbplatser och kontaktformulär. Genom att använda våra webbplatser godkänner du dessa Villkor i sin helhet.

2. Användning av Webbplatsen

Webbplatsen är avsedd för att tillhandahålla information om våra tjänster och produkter. Vi erbjuder ingen onlineförsäljning. Besökare kan kontakta oss via kontaktformulär för att begära offert.

3. Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, men vi garanterar inte att informationen på webbplatsen är fullständig eller korrekt. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som kan uppstå genom användning av webbplatsen.

4. Immateriella Rättigheter

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive texter, bilder, och logotyper, är skyddade av upphovsrätt och får inte användas utan vårt skriftliga medgivande.

5. Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor när som helst. Eventuella ändringar publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart.

6. Kontakt

För frågor angående dessa Villkor, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår webbplats.

GDPR-policy

1. Inledning

På Solviq.se och energystore.nu värnar vi om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna GDPR-policy beskriver hur vi samlar in, använder, och skyddar din information.

2. Insamling av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du fyller i vårt kontaktformulär för att begära offert. De uppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och eventuella meddelanden du väljer att skicka.

3. Användning av Personuppgifter

De insamlade personuppgifterna används för att:

  • Svara på dina förfrågningar och tillhandahålla offert.

  • Förbättra vår kommunikation och kundservice.

4. Lagring av Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna policy eller så länge vi är skyldiga att göra det enligt lag.

5. Delning av Personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom när det krävs enligt lag eller om vi har ditt uttryckliga medgivande.

6. Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter eller begära begränsning av behandlingen. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår webbplats.

7. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, eller skada.

8. Ändringar i GDPR-policy

Vi kan uppdatera denna GDPR-policy vid behov. Eventuella ändringar publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart.

9. Kontakt

För frågor om denna GDPR-policy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår webbplats.